Społeczeństwo obywatelskie

Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego

W dniu 10 maja 2018 roku na podstawie art. 41k ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ustanowił

Marię Krupecką
Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego


Kontakt:

tel.: 61 854 12 78
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, bud. B, pok. NP12

Do zakresu zadań realizowanych przez Pełnomocnika należy w szczególności:

  1. monitorowanie wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz programów, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie z organizacjami pozarządowymi;
  3. pomoc lokalnym organizacjom w dostępie do wiedzy w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz innych działań prowadzonych przez Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego;
  4. Program współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi
  5. współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 03.06.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 03.06.2020 - 11:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.10.2020 - 14:36