Wicewojewoda w Grupie Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji

Wicewojewoda Marlena Maląg dołączyła do Grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Grupa liczy 1840 ekspertów (praktyków i teoretyków) i powstała w związku z planowanymi zmianami w systemie oświaty.

Przed ich wprowadzeniem Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapowiedziała debatę. - Tak szerokiej debaty jeszcze w Polsce nie było - mówiła podczas konferencji prasowej. - Zanim przystąpimy do zmian systemu edukacji, chcemy wspólnie z obywatelami je przedyskutować i zaplanować. Ruszamy w lutym. Podsumowanie w lipcu. Później - projekt nowelizacji ustawy uwzględniający wynik debat.

Eksperci będą dyskutować w 16. grupach tematycznych: kształcenie ogólne i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego, nowy awans zawodowy, system egzaminów zewnętrznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, finansowanie zadań oświatowych w samorządach, podstawy programowe kształcenia ogólnego, nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miejsce historii w szkole, wychowanie fizyczne, rodzic w szkole, wychowawcza rola szkoły, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Ministerstwo Edukacji Narodowej do końca lutego br. planuje uruchomić stronę internetową poświęconą między innymi pracy ekspertów. Za jej pośrednictwem będzie możliwe przesyłanie własnych uwag czy pomysłów związanych z polską edukacją.

Projekt nowelizacji Ustawy o systemie oświaty ma być gotowy we wrześniu.

Autor: Małgorzata Tadrzak-Mazurek
Data utworzenia: 09.02.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.02.2016 - 08:35