Zarządzenia nr 186/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego