Zarządzenie Nr 19/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.