Zarządzenie nr 211/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 26.05.2020
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 26.05.2020 - 07:14