Zarządzenie nr 218/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu