Zarządzenie nr 263/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2022 r.