Zarządzenie nr 268/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu