Zarządzenie Nr 29/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.