Zarządzenie nr 325/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły...