Zarządzenie nr 341/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu zarządzania kryzysowego województwa wielkopolskiego

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 17.07.2020
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 17.07.2020 - 12:16