Zarządzenie nr 586/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowo-księgowych dysponenta części budżetowej 85/30 – województwo wielkopolskie ...