Zarządzenie Nr 64/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie „Zasad publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu”