Zarządzenie Nr 79/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie Komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 r.

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 10.03.2020
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.03.2020 - 14:09