Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 134/20 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły...