Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 83/19 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

*zmienia zarządzenie 471/17

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 20.02.2019
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.06.2019 - 14:28