Archiwum kontroli - 2022 - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu

# Jednostka kontrolowana Dokument Data dokumentu
1 Plan kontroli 2022 24.11.2021 szczegóły kontroli: Plan kontroli 2022
2 Starostwo Powiatowe w Jarocinie 11.03.2022 szczegóły kontroli: Starostwo Powiatowe w Jarocinie
3 Starostwo Powiatowe w Złotowie 09.06.2022 szczegóły kontroli: Starostwo Powiatowe w Złotowie