Zarządzenie nr 17/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku