Zarządzenie nr 199/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy