Zarządzenie nr 207/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz ...

... zatwierdzenia regulaminu działania komisji.

Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 24.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2018 - 14:59