Zarządzenie nr 117/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz dla kandydatów na wykładowców i wykładowców nauki jazdy

Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 13.04.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.12.2019 - 13:00