Zarządzenie Nr 210/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ...