Zarządzenie Nr 24/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu