Zarządzenie nr 246/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Uchylone przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 16.06.2020
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.01.2021 - 14:28