Zarządzenie nr 246/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu