Zarządzenie nr 47/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej