Zarządzenie Nr 617/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej