Zarządzenie Nr 488/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej ...

... na lata 2016 – 2019.

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 05.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 12:43