Zarządzenie Nr 54/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze...

...  komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.

*Zmienione zarządzeniem 280/19

Uchylone przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 31.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.07.2019 - 13:00