Zarządzenie NR 280/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze ...

... komunalnej jednostek samorządu terytorialnego

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Aneta Niestrawska
Data utworzenia: 31.07.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2020 - 13:57