Zarządzenie Nr 618/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze ..

... komunalnej jednostek samorządu terytorialnego

*Zmienione zarządzeniem 280/19

Uchylone przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 15.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.07.2019 - 12:59