Zarządzenie nr 641/09 wojewody wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pn. Regionalne Centrum Szkolenia Administracji w Poznaniu