Zarządzenie nr 643/09 wojewody wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: likwidacji gospodarstwa pomocniczego pn. Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu