Zarządzenie Nr 66/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2016 roku zmieniające załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz instruktorów i wykładowców ...

...  nauki jazdy oraz zatwierdzenia regulaminu działania komisji.

Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 22.02.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 12:43