Zarządzenie Nr 690/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz ...

... oraz zatwierdzenia regulaminu działania komisji.

Zmienione przez: 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.11.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 11:55