Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 227/09 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu