Powołanie Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

Kilkaset osób wzięło udział w  webinarium podsumowującym projekt „Rodzice i dzieci – partnerzy w cyfrowym świecie”. Webinarium odbyło się 10 grudnia 2020 r. Śledzić je było można w mediach społecznościowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Projekt rozpoczęła 8.10 br. konferencja zorganizowana przez wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka i stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” przygotowana w ramach Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Spotkanie miało zainicjować  dyskusję o zagrożeniach w wirtualnym świecie. Pokazać mechanizmy służące ochronie dzieci w sieci. Jednym z celów konferencji było też dostarczenie pedagogom wiedzy, umiejętności i narzędzi, które posłużą im we wspieraniu rodziców, uczniów i wychowanków.

W październiku i listopadzie, mimo ograniczeń związanych z pandemią, wyposażeni w scenariusze zajęć pedagodzy pomagali rodzicom lepiej zrozumieć wirtualne aktywności dzieci i sposoby ochrony przed zagrożeniami w sieci.

Na webinarium 10 grudnia podsumowano działania projektowe.

Program

Łukasz Mikołajczyk – wojewoda wielkopolski

Maria Gryczka – prezes Stowarzyszenia „Ludzie dla Ludzi”

dr Zbigniew Talaga – wicekurator oświaty

Bezpieczne kształtowanie tożsamości cyfrowej

prof. UAM dr hab. Natalia Walter

Rodzina w zdalnej edukacji. Jak radzić sobie ze szkołą, pracą i relacjami w sytuacji pandemii?

 Nadkomisarz Michał Królikowski

Dwie strony sieci

Dr Anna Andrzejewska

Dziecko w świecie wirtualnym – podsumowanie ankiet

 

 

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza na naradę inaugurującą nowy rok szkolny 2020/2021 z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek województwa wielkopolskiego.

Spotkanie zorganizowane we współpracy z Zespołem ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w formie webinarium.

W trakcie webinarium dyrektorzy zapoznają się z najnowszymi informacjami dotyczącymi  organizacji pracy placówek oświatowych w nowym roku szkolnym i bezpieczeństwa epidemicznego w trakcie koronawirusa.

Spotkanie rozpocznie wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Wśród prelegentów będą członkowie Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, m.in. wojewódzki inspektor sanitarny.

Do Wielkopolskiego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży dołączyła dr Jadwiga Kuczma-Napierała, wojewódzki inspektor sanitarny. Akt powołania wręczył wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. - Gratuluję i liczę - tak jak do tej pory - na owocną współpracę - mówił wojewoda.

Jadwiga Kuczma-Napierała jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. Ukończyła specjalizację z medycyny społecznej oraz z higieny i epidemiologii. To wieloletni dydaktyk i wykładowca z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego oraz epidemiologii i systemu jakości. W latach 2000- 2020 pełniła funkcję zastępcy wielkopolskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Wprowadziła System Jakości w Nadzorze w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego. Autorka i współautorka ponad 50 prac naukowych. Wypromowała 100 magistrów i 40 licencjatów oraz kilkuset absolwentów studiów podyplomowych.

Głównym celem wielkopolskiego zespołu do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z dostępem do Internetu.

Autor: Joanna Klein
Data utworzenia: 23.03.2020
Osoba publikująca: Joanna Klein
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.03.2022 - 14:29