Dane kontaktowe

Sprawy z zakresu zdrowia, w tym ratownictwa medycznego realizowane są przez Wydział Zdrowia [ZD], al. Niepodległości 16/18  (bud. A i C), 61-713 Poznań

 Informacja o prywatności - dodano 22 maja 2018 r.

Dyrektor Wydziału - Damian Marciniak
pokój 563A, tel. 61 - 854 1411(sekretariat), fax. 61 - 854 1970, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

Dane kontaktowe ze wskazaniem realizowanych zadań
Wyszczególnienie Nr pokoju Telefon
Oddział Zdrowia [ZD-III] - al. Niepodległości 16/18  [bud. A i C]
Kierownik Oddziału 567/A 61 – 854 17 01

Doskonalenie kadr medycznych w dziedzinach:
Alergologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Angiologia, Audiologia i foniatria, Balneologia i medycyna fizykalna, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Choroby płuc, Choroby płuc dzieci, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Endokrynologia, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca, Geriatria, Ginekologia onkologiczna, Hipertensjologia, Intensywna terapia, Kardiochirurgia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Medycyna; lotnicza, morska i tropikalna, nuklearna, paliatywna, pracy, ratunkowa, sądowa, sportowa, transportu, Nefrologia, Nefrologia dziecięca, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Neuropatologia, Okulistyka, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Patomorfologia, Pediatria, Pediatria metaboliczna, Perinatologia, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Radioterapia onkologiczna, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Seksuologia, Toksykologia kliniczna, Transplantologia kliniczna, Urologia, Urologia dziecięca

568/A 61 – 854 14 32
694 819 042

Doskonalenie kadr medycznych w dziedzinach:
Diagnostyka laboratoryjna, Farmakologia kliniczna, Genetyka kliniczna, Hematologia, Immunologia kliniczna, Medycyna rodzinna, Mikrobiologia lekarska, Transfuzjologia kliniczna, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Ortodoncja, Periodontologia, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Epidemiologia, Zdrowie publiczne oraz specjalizacje; diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz
Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy
Doskonalenie ratowników i dyspozytorów medycznych

569/A 61 – 854 17 02
694 818 527

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

569/A 61 854 17 02
694 818 527
Działalność lecznicza, kary pieniężne, egzekucja administracyjna 571/A 61 – 854 17 73
Inwestycje w ochronie zdrowia 572/A 61 – 854 16 03
Konsultanci wojewódzcy, statystyka i promocja zdrowia, w tym HIV/AIDS 573/A 61 – 854 19 96
Statystyka z zakresu zdrowia i ochrony zdrowia 574/A
575/A
61 – 854 16 81
61 – 854 13 98
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 877/A 61 – 854 12 67
61 – 854 16 88
Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 23/C 61 – 854 18 26
61 - 854 12 67
Oddział Kontroli w Podmiotach Leczniczych [ZD-IV]-al. Niepodległości 16/18 [bud. A]
Kierownik Oddziału 557/A 61 – 854 13 38
Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą 560/A 61 – 854 13 56
694 824 397
559/A 61 – 854 18 16
694 821 699
694 824 056
561/A 61 – 854 13 46
694 821 462
558/A 61 – 854 18 29
61 – 854 12 81
Oddział Ratownictwa Medycznego [ZD-V] ]-al. Niepodległości 16/18 [bud. A]

Kierownik Oddziału

Finansowanie zespołów ratownictwa medycznego

553/A

61 854 12 66

Wojewódzki plan działania systemu PRM
System Wspomagania Dowodzenia PRM

555/A

61 854 17 03

Jednostki systemu PRM
Jednostki współpracujące z systemem PRM
Zdarzenia masowe/mnogie
Szpitalne Oddziały Ratunkowe
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

555/A

61 854 17 03
Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego

 -1 / C

61 854 99 99
722 323 036

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.06.2012 - 12:27
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.06.2018 - 14:26