Dziennik nr 101 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 czerwca 2003 r.

Nr 101

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1866

nr VII/28/03 Rady Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

 
1867

nr VII/35/03 Rady Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 
1868

nr VII/31/03 Rady Gminy Olszówka z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Olszówka

 
1869

nr V/33/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie

 
1870

nr V/37/03 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody

 
1871

nr VI/32/03 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie

 
1872

nr VIII/37/2003 Rady Gminy w Kole z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia statutów Sołectw Gminy Koło

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:17