Dziennik nr 108 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 czerwca 2003 r.

Nr 108

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1979

nr X/68/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Tarnowo Podgórne, działki 737/6-13, 737/14 - część, 735/1, 735/3, 735/5 - część, 735/6 - część

 
1980

nr X/69/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej we wsi Baranowo, ul. Szamotulska - Klonowa

 
1981

nr X/70/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej we wsi Sady, dz. nr 41/42, 41/45, 87/9, 87/10 i 41/43 - część

 
1982

nr X/71/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy oraz terenów ościennych - część Rumianek.

 
1983

nr XII/77/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sierosławiu, rejon ul. Krętej

 
1984

nr VI/58/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, rejon ul. Dopiewskiej, działka nr 229/5

 
1985

nr VI/60/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Więckowskiej i Młyńskiej, działki nr ewid. 308/3, 308/6, 309, 310/1 i 310/2

 
1986

nr VI/67/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ostrzeszów

 
1987

nr VII/59/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej na działce nr 73, położonej w Karminie, gm. Pniewy

 
1988

nr VII/61/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy w miejscowości Chełmno

 
1989

nr VIII/103/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rejonie ulicy Staroprzygodzkiej

 
1990

nr VIII/104/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla północnego odcinka obejścia miasta w ciągu drogi krajowej nr 11

 
1991

nr VI/33/03 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Piotrowie

 
1992

nr VI/34/03 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Janków

 
1993

nr VIII/82/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dopiewo, rejon ulic Ks. A. Majcherka i Więckowskiej, działki nr ewid. 236, 239/1, 240/1, 240/2, 214, 215, 238/1, 238/2, część 241/1, 241/2, 242/1, 242/2

 
1994

nr VIII/50/2003 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze części gminy Chrzypsko Wielkie określonych w w/w uchwale

 
1995

nr VIII/51/2003 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze części gminy Chrzypsko Wielkie określonych w w/w uchwale

 
1996

nr VIII/52/2003 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego na obszarze działek o nr ewid.: 196/10, 196/11, 196/19 w miejscowości Mylin, gmina Chrzypsko Wielkie

 
1997

nr VIII/53/2003 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego na obszarze działek o nr ewid.: od 135/9 do 135/17 i 136/5 w miejscowości Chrzypsko Małe, gmina Chrzypsko Wielkie

 
1998

nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji paliw oraz usług w zakresie handlu, gastronomii i mechaniki pojazdowej, obejmującego część działki nr ewid. 3/5 w m. Trzebania gm. Sieczna

 
1999

nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej - teren przemysłu rolno - spożywczego, w tym : ubojnia i przetwórstwo mięsne

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:57