Dziennik nr 12 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 lutego 2007 r.

Nr 12

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
284

nr IV/13/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieraków na 2007 rok

 
285

nr IV/19/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sieraków

 
286

nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Sieraków

 
287

nr III/25/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.

 
288

nr III/26/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i zarządzenie poboru w drodze inkasa

 
289

nr V/19/2006 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

 
290

nr III/18/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu ze środków specjalnego funduszu nagród

 
291

nr III/9/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli na 2007 rok

 
292

nr III/20/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
293

nr III/26/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały nr II/11/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku

 
294

nr III/27/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały nr II/13/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
295

nr IV/26/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego na 2007 roku" nauczycielom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki

 
296

nr IV/27/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2007"

 
297

nr III/23/06 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie : Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński

 
298

nr III/22/2006 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 


POROZUMIENIA

 
299

zawarte w dniu 22 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Konińskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
300

zawarte w dniu 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
301

zawarte w dniu 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Leszczyńskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
302

zawarte w dniu 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Nowotomyskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
303

zawarte w dniu 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Obornickim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
304

zawarte w dniu 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Ostrzeszowskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
305

zawarte w dniu 29 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Grodziskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
306

zawarte w dniu 29 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Międzychodzkim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
307

zawarte w dniu 29 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Słupeckim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
308

zawarte w dniu 29 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Średzkim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
309

zawarte w dniu 29 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Rawickim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
310

zawarte w dniu 29 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wolsztyńskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
311

zawarte w dniu 2 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gostyńskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
312

zawarte w dniu 2 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Leszno dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
313

zawarte w dniu 2 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wrzesińskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
314

zawarte w dniu 3 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Złotowskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
315

zawarte w dniu 4 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
316

zawarte w dniu 5 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gnieźnieńskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
317

zawarte w dniu 5 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
318

zawarte w dniu 8 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Chodzieskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
319

zawarte w dniu 8 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kaliskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
320

zawarte w dniu 8 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kościańskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
321

zawarte w dniu 9 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pilskim dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
322

zawarte w dniu 10 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Konin dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 02.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:40