Dziennik nr 126 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Nr 126

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2305

nr XXII/149/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Dworcowej, torów kolejowych, drogi do szewc, rzeki Tropiny w Buku

 
2306

nr XIX/129/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Niezdrowo

 
2307

nr XIX/130/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Chojno-Wieś

 
2308

nr XIX/131/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Chojno-Błota

 
2309

nr XIX/132/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Chojno-Młyn

 
2310

nr XIX/133/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Ćmachowo

 
2311

nr XIX/134/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Głuchowo

 
2312

nr XIX/135/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Jasionna

 
2313

nr XIX/136/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Kłodzisko

 
2314

nr XIX/137/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Lubowo

 
2315

nr XIX/138/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Marianowo

 
2316

nr XIX/139/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Nowa Wieś

 
2317

nr XIX/140/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Obelzanki

 
2318

nr XIX/141/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Pakawie

 
2319

nr XIX/142/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Popowo

 
2320

nr XIX/143/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Pożarowo

 
2321

nr XIX/144/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Rzecin

 
2322

nr XIX/145/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Samołęż

 
2323

nr XIX/146/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Stare Miasto

 
2324

nr XIX/147/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Stróżki

 
2325

nr XIX/148/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Wartosław

 
2326

nr XIX/149/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Wierzchocin

 
2327

nr XIX/150/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie statutu Sołectwa Wróblewo

 
2328

nr XXIII/313/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/94 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 05.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:20