Dziennik nr 128 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

Nr 128

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2432

nr LXVII/663/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przeźmierowie, w rejonie ul. Wyścigowej i Rzemieślniczej

 
2433

nr XLI/206/2010 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Perzów

 
2434

nr XLIV/341/10 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie gminy Przemęt

 
2435

nr XLIII/270/10 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/220/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami GFOŚ i GW

 
2436

nr XLIII/284/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, terenów pod zalesienia oraz terenów rolniczych w gm. Dolsk, obręb Międzychód, działki nr ewid. 29/5, 29/8, 29/10 i 29/12

 
2437

nr LII/401/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Międzychód obwodów głosowania

 
2438

nr LII/402/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/275/02 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Międzychód obwodów głosowania

 
2439

nr LI/414/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Nowy Tomyśl

 
2440

nr LI/415/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Nowy Tomyśl

 
2441

nr LI/416/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Nowym Tomyślu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

 
2442

nr XXXVII/252/2010 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski do stanu faktycznego

 
2443

nr XLV/345/10 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie gminy Przemęt w związku ze zmianą liczby mieszkańców

 
2444

nr XLVIII/452/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Suchy Las na stałe obwody głosowania

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2445

nr XXXVIII/206/2009 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na 2010 rok

 
2446

nr XXXVIII/299/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/215/2002 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

 
2447

nr 230/XXXVI/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami

 
2448

nr XLIII/303/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia na rok 2010 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu chodzieskiego oraz harmonogramu tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu miasta Chodzież

 


SPRAWOZDANIE

 
2449

nr LI/412/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za rok 2009 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Tomyśla z tego tytułu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 12:33