Dziennik nr 131 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

Nr 131

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2406

nr 151/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostrowite

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2407

nr XXVIII/230/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Batorowie, dz. nr 112

 


POROZUMIENIA

 
2408

zawarte w dniu 21 maja 2008 r. pomiędzy Gminą Lipno a Powiatem Leszczyńskim w sprawie współdziałania w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lipnie

 
2409

zawarte w dniu 21 maja 2008 r. pomiędzy Gminą Wijewo a Powiatem Leszczyńskim w sprawie współdziałania w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wijewie

 
2410

zawarte w dniu 21 maja 2008 r. pomiędzy Gminą Święciechowa a Powiatem Leszczyńskim w sprawie współdziałania w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Henrykowie

 
2411

zawarte w dniu 21 maja 2008 r. pomiędzy Gminą Krzemieniewo a Powiatem Leszczyńskim w sprawie współdziałania w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Drobninie, Garzynie i Pawłowicach

 


SPRAWOZDANIA

 
2412

zarządzenie nr 632/2008 Burmistrza Krotoszyna z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2007 rok

 
2413

zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2007 r.

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2414

nr OPO-4210-28(8)/2008/1265/VII/ED z dnia 10 lipca 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie

 
2415

nr OPO-4210-30(10)/2008/398/VII/ASz dnia 25 lipca 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach

 
2416

nr OPO-4210-38(6)/2008/178/IV/ASz dnia 28 lipca 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Kaliszu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:06