Dziennik nr 133 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 września 2007 r.

Nr 133

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3014

nr IX/65/07 Rady miejskiej w Bojanowie z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bojanowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
3015

nr VII/78/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy, na terenie gminy Stęszew i określenia warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia

 
3016

nr XII/54/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzemeszno

 
3017

nr XIX/163/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

 
3018

nr XIX/164/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3019

nr IX/43/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Wolności w Ślesinie

 
3020

nr VII/49/07 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ Z POZNANIU

 
3021

nr SO-0951/99/16/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Granowo

 
3022

nr 42/SO-6/D/2007/Ko z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kazimierz Biskupi

 
3023

nr 43/SO-7/P/2007/Ko z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Kłodawa

 
3024

nr SO.-0951/101/16/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Stęszew

 


SPRAWOZDANIE

 
3025

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2006 r.

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENEREGTYKI

 
3026

nr WCC/1097F/2794/W/OPO/2007/AJ z dnia 9 sierpnia 2007 r. o zmianie warunków koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej dla G.EN.Gaz Energia S.A.

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
3027

ogłoszenie Starosty Nowotomyskiego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

 
3028

ogłoszenie starosty Średzkiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Ds. Osób Niepełnosprawnych

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3029

z dnia 14 sierpnia 2007 r. o sprostowaniu błędów

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 14.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40