Dziennik nr 135 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 lipca 2010 r.

Nr 135

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2572

nr XXXIV/220/2010 Rady Gminy w Baranowie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baranów

 
2573

nr XLII/209/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Mycielin i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organów uprawnionych do udzielania tych ulg

 
2574

nr XXXIV/326/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej

 
2575

nr XLIV/291/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaski

 
2576

nr XXXV/230/2010 Rady Gminy w Baranowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Baranów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu oraz ich dostosowania do stanu faktycznego

 
2577

nr XXXV/231/2010 Rady Gminy w Baranowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Baranów na stałe obwody głosowania oraz ich dostosowania do stanu faktycznego

 
2578

nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew

 
2579

nr XLV/345/10 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie gminy Przemęt w związku ze zmianą liczby mieszkańców

 
2580

nr XXXVIII/243/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Zduny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2581

nr XXVIII/151/10 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Czajków

 
2582

nr XXXVII/226/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
2583

nr XXXVII/227/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pogorzela

 
2584

nr XL/664/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej

 
2585

nr XL/669/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania na terenie Gminy Środa Wielkopolska dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2586

nr XL/670/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/198/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Środa Wielkopolska

 
2587

nr XL/671/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/496/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie podziału Gminy Środa Wielkopolska na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
2588

nr XLIII/278/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów glosowania utworzonych na terenie Gminy Wijewo

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2589

nr XXXVI/336/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego

 
2590

nr XXXVIII/230/2010 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego na 2010 rok

 


POROZUMIENIA

 
2591

zawarte w dniu 20 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kołaczkowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2592

zawarte w dniu 20 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kościan w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2593

zawarte w dniu 20 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Nowy Tomyśl w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2594

zawarte w dniu 20 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2595

zawarte w dniu 20 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Turek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 


SPRAWOZDANIA

 
2596

informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2009 rok

 
2597

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2009 roku

 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 20:25