Dziennik nr 138 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 września 2005 r.

Nr 138

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3832

nr XXXI/173/2005 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej

 
3833

nr XXXI/174/2005 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w gminie Krajenka

 
3834

nr XXVI/250/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 3 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa położonego we wsi Jerka w gminie Krzywiń

 
3835

nr XXVI/254/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 3 sierpnia 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Krzywiń

 
3836

nr XXXII/281/2005 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Śmigiel w rejonie ulic Al. Bohaterów, St. Skarzyńskiego - targowisko

 
3837

nr XXXII/283/2005 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/264/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3838

nr XXXVI/179/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

 
3839

nr XXVI/199/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładzie karnym i domach pomocy społecznej na terenie gminy Wronki dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
3840

nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica na obszarze wsi Izdebki

 
3841

nr XLII/368/2005 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Jerzykowo

 
3842

nr XLII/369/2005 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia nazwy ulicy Sosnowej położonej we wsi Bugaj dla numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy tej ulicy we wsi Jerzykowo

 
3843

nr XL/510/2005 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w statucie Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" w Gostyniu

 
3844

nr XL/516/2005 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie poboru podatku rolnego leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 


POROZUMIENIA

 
3845

porozumienie z dnia 5 sierpnia 2005r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskiem a gminą Tarnowo Podgórne w sprawie przekazania przez Powiat Poznański prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym gminie Tarnowo Podgórne

 
3846

aneks sporządzony w dniu 25 sierpnia 2005r. do porozumienia z dnia 5 sierpnia 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Poznańskiem a gminą Tarnowo Podgórne

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

 
3847

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 29 sierpnia 2005r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godziesze Wielkie

 
3848

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 29 sierpnia 2005r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kramsk przeprowadzonych w dniu 28 sierpnia 2005r.

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3849

z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucje ciepła udzielonych Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.09.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 15:26