Dziennik nr 138 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 26 września 2007 r.

Nr 138

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ

 
3092

rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "PRZYWALE" dla miasta Śremu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3093

nr 85/VIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3094

nr XII/68/07 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Książ Wlkp. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
3095

nr XII/78/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pniewy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
3096

nr X/84/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Ługi Ujskie

 
3097

nr X/85/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Ługi Ujskie

 
3098

nr VIII/53/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2007 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory

 


POROZUMIENIA

 
3099

porozumienie zawarte w dniu 10 sierpnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań w sprawie organizacji prac związanych z wykonaniem remontu mogiły ofiar terroru z lat 1939-45 znajdującej się na cmentarzu przy ul. Ściegiennego w Poznaniu - Górczynie

 
3100

aneks nr 1 z dnia 14 sierpnia 2007 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 12 marca 2007 roku

 
3101

porozumienie zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie remontu chodników, na drodze powiatowej nr 29404 w miejscowości Równopole

 
3102

porozumienie zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica w sprawie remontu chodników, na drodze powiatowej nr 29367 w miejscowości Liszkowo

 
3103

porozumienie zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście w sprawie remontu chodników, na drodze powiatowej nr 29227 w miejscowości Mirosław Ujski

 


SPRAWOZDANIA

 
3104

zarządzenie nr 20/07 Burmistrza Miasta Czarnków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za 2006 rok

 
3105

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kotlin za rok 2006

 


INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3106

o decyzji nr WCC/731-ZTO/2904/W/OPO/2007/AJ z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie "TEMPEKS" Przedsiębiorstwo Usługowo - Wdrożeniowe z siedzibą w Poznaniu

 
3107

o decyzji nr WCC/807E/9605/W/OPO/2007/AJ z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 26.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40