Dziennik nr 153 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 12 września 2008 r.

Nr 153

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2672

nr XXII/130/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo w rejonie ul. Poznańskiej

 
2673

nr XXII/132/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2674

nr 1 z dnia 3 lipca 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 12 sierpnia 2003 r. pomiędzy Gminą Drawsko, Lubasz i Ryczywół

 


SPRAWOZDANIA

 
2675

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2007 rok

 
2676

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:49