Dziennik nr 158 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 października 2003 r.

Nr 158

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2957

nr XLIII/389/2002 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w miejscowości Śmigłowo

 
2958

nr IX/90/2003 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307, działki nr ewid. 313/1, 322, 321, 315 oraz część 309/2, 309/1, 308/2 i 301

 
2959

nr IX/91/2003 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec w rejonie ul. Wierzbowej o nr ewid. 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29/2, 29/3, 32, 33, 34, 45, 47, 48, 49, 161, 162/6, 162/7, 163 oraz część działek nr 166, 46, 42, 39, 37, 29/1

 
2960

nr IX/94/2003 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Poznańskiej, działki nr 292/21, 293/1 do 293/4, 294/2, 294/3 oraz część działki 292/20

 
2961

nr IX/98/2003 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Jesionowej, działki nr ewid. 183, 184, 185, 186, 187, 188

 
2962

nr XI/112/2003 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Leśnej, działki nr 281/2, 281/5, 281/6

 
2963

nr XI/113/2003 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Trzcielińskiej, działki nr ewid. 761/2, 761/4 i 761/5

 
2964

nr XI/115/2003 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Botanicznej, działki nr ewid. 577/107, 577/10, 577/11 i 577/142

 
2965

nr XI/116/2003 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dąbrowa, rejon ul. Wiejskiej, działki nr ewid. 292/1, 293 i 294/1

 
2966

nr IX/52/2003 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przylepki na obszarze działki o nr ewid. 16 - gmina Brodnica

 
2967

nr VII/58/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego na obszarze wsi Włościejewice dla działek nr ewid. 203/3 i 203/4 oraz 210/3 i 211/4 - częściowa zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Książ Wlkp.

 
2968

nr VII/59/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej na obszarze wsi Włościejewice - Ługi dla części działki nr ewid. 149 - częściowa zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Książ Wlkp.

 
2969

nr VII/60/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego na obszarze wsi Jarosławki dla części działki nr ewid. 33/5 - częściowa zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Książ Wlkp.

 
2970

nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej we wsi Jarosławki na obszarze obejmującym działki nr ewid. od 52/94 do 52/107 - częściowa zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Książ Wlkp.

 
2971

nr IX/60/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód

 
2972

nr IX/61/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto - dz. nr 273 i 274" w Międzychodzie

 
2973

nr IX/62/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego " Międzychód - Bielsko -Dzięcielin - Wielowieś"

 
2974

nr XI/101/2003 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106 położonej w Nowej Wsi Królewskiej

 
2975

nr XIV/109/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 168 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej na części działki nr 113/6 w Łukowie - gmina Oborniki

 
2976

nr IX/47/2003 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/160/01 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław

 
2977

nr IX/48/2003 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/159/01 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2001 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miłosław

 
2978

nr XI/57/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 18 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tulce

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
2979

z dnia 22 września 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kraszewicach

 
2980

z dnia 22 września 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzyca

 


INFORMACJE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2981

informacja o decyzji z dnia 24 września 2003 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/59C/272/W/OPO/2003/AJ zmieniającej warunki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła

 
2982

informacja o decyzji z dnia 25 września 2003 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/1033-D/64D/4/2003/I/JC przedłużającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw dla wytwarzania ciepła, dla przesyłania i dystrybucji ciepła oraz dla obrotu ciepłem, zawartych w taryfie dla ciepła ustalonej do dnia 31.01.2004r. dla przedsiębiorstwa SIM S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:18