Dziennik nr 159 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 października 2003 r.

Nr 159

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2983

nr XXII/154/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Smochowice - Sianowska" w Poznaniu

 
2984

nr X/67/2003 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie włączenia społecznego budownictwa czynszowego jako jednego z elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krobia na lata 2003 - 2007

 
2985

nr VIII/59/03 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za transport i składowanie odpadów stałych na składowiskach odpadów komunalnych

 
2986

nr XI/54/03 Rady Gminy Brudzew z dnia 3 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podłużyce na działce nr 52

 
2987

nr XI/55/03 Rady Gminy Brudzew z dnia 3 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chrząblice, dz. Nr 302, 303, 304/1, 304/2, 305

 
2988

nr IX/62/03 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

 
2989

nr 93/XIV/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 września 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwonak w latach 2004 - 2008

 
2990

nr 97/XIV/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 302/L/01 Rady Gminy Czerwonak z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego przez przewodniczącego zarządu gminy lub sekretarza gminy

 
2991

nr IX/58/2003 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych

 
2992

nr 113/XIV/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy

 
2993

nr XI/52/2003 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi prowadzącej przez miejscowość Lucynowo

 
2994

nr X/97/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Turku

 


POROZUMIENIE

 
2995

nr PS.I.K.9016/3-6/2003 zawarte w dniu 25 września 2003 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gostyńskim w sprawie przekazania środków finansowych na realizację programu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2996

nr OWR-820/11-B/7/2003/II/DT z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Przedsiębiorstwo Harpen Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zmiany taryfy dla ciepła

 
2997

nr OPO-820/422-A/5/2003/V/ED z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wągrowcu Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:16